Wentylacja

Dotychczasowe systemy wentylacyjne opierały się na wymianie powietrza przez centrale wentylacyjne od dłuższego czas projektuje się już z odzyskiem ciepła a więc z rekuperacją idąc dalej wprowadzamy do obiektów gruntowy powietrzny wymiennik ciepła /GWC/ a najnowocześniejszy i najbardziej efektywny jest obecnie wprowadzany system Firmy Inergy – technologia Aktywnej Synergie /AS/.

Wentylacja z rekuperacją

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła służy do redukcji kosztów ogrzewania budynku poprzez odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego z systemu wentylacyjnego zimą. Jest to jasne i klarowne, ilość odzyskiwanego ciepła określana jest przez parametr znany jako sprawność rekuperatora.

Każdy rekuperator dąży do wyrównania temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powierza przepływającymi przez jego wymiennik. Zimą, gdy powietrze wchodzące do budynku jest zimne, a w środku domu jest ciepło, powietrze wchodzące ogrzewa się od wychodzącego, co w rezultacie zwiększa komfort klimatyczny - np. w łazienkach nie występuję efekt "dmuchania" zimnym powietrzem z kratek wentylacyjnych, jak ma to często miejsce w przypadku źle działającej instalacji wentylacji grawitacyjnej. Proces odzyskiwania ciepła redukuje również znacznie straty ciepła wentylacyjnego oraz - co za tym idzie - koszty ogrzewania budynku.

Latem ten sam proces działa "w drugą stronę" - wewnątrz domu powietrze jest chłodniejsze, na zewnątrz gorące, więc powietrze wchodzące do budynku schładza się od powietrza wychodzącego. Wymiennik rekuperatora zawsze będzie powodował wymianę ciepła pomiędzy powietrzem wchodzącym a wychodzącym.

O ile zimą cały czas dogrzewamy dom korzystając z CO, dzięki czemu uzupełniamy straty ciepła wynikające z otwierania drzwi wejściowych, przenikalności ścian, okien, dachu oraz strat wynikających z funkcjonowania różnych instalacji, o tyle latem zazwyczaj mamy niewielką możliwość "dochładzania" budynku. Wnętrze domu staje się więc powoli coraz cieplejsze w wyniku kumulowania się energii słonecznej wpadającej przez okna (efekt szklarni), energii wynikającej z użytkowania kuchni, łazienek czy po prostu energii wypromieniowywanej przez ludzi.

Zasada dzialania GWC

Gruntowy wymiennik ciepła to kapitalne rozwiązanie instalacyjne do uzdatniania i wstępnej obróbki termicznej powietrza wentylacyjnego. Jest to kolejny sposób na wykorzystanie odnawialnej energii gruntu dla celów grzewczych jak i klimatyzacyjnych w budynku. Powietrze podlega w nim obróbce polegającej na jego ogrzaniu zimą i na ochłodzeniu latem z wykorzystaniem stabilnej temperatury gruntu na głębokości 2-3m. Rozwiązanie to pozwala na znaczne obniżenie kosztów jak i podniesienie komfortu eksploatacji budynku.

REHAU

latem

zimą

Nawiewnik ANF

Aktywny Nawiewnik Fasadowy

Nawiewnik ANF (Aktywny Nawiewnik Fasadowy) jest urządzeniem zapewniającym dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia w sposób ciągły, powolnym strumieniem, eliminując turbulencje. Jest on podstawą technologii AS (Aktywna Synergia) – innowacyjnej technologii łączącej ogrzewanie, chłodzenie i wentylację pomieszczeń w jeden indywidualnie sterowany system.

ANF jest montowany w ścianie zewnętrznej (fasadzie budynku) bezpośrednio przy pomieszczeniu wentylowanym, dzięki czemu można całkowicie wyeliminować kanały nawiewne, co pozwala zwiększyć przestrzeń użytkową w budynku. Wymiary nawiewnika to: 200mm x 200mm x 1200mm oraz trzeba zachować minimalną odległość od fasady dla zasysania i nadmuchu powietrza.

Innowacyjnością urządzenia jest położenie rurki z czynnikiem wzdłuż kierunku przepływu powietrza wraz z podziałem na sekcje. Idealne warunki dla przekazywania energii cieplnej uzyskujemy dzięki homogennemu połączeniu, na długości kanału, aluminium (dobry materiał do przekazywania ciepła z i do powietrza) i miedzi (odpowiednie środowisko dla wody).

Medium grzewczo-chłodzącym jest woda obiegowa systemu WOP (Wodne Ogrzewanie Podłogowe). Urządzenie składa się z obudowy mocującej, w środku której umieszczony jest podstawowy wymiennik o przekroju 12 ramiennej rozety. W jej płaskich ramionach przepływa woda ciepła lub zimna w zależności od potrzeb. Temperatura wody, pozwala na ogrzanie bądź chłodzenie powietrza przepływającego przez nawiewnik. Ruch powietrza zapewnia wentylator ssąco-tłoczący umiejscowiony w osłonie z wymiennym wkładem filtracyjnym.

Te cechy zapewniają dobrą współpracę z wodnym ogrzewaniem podłogowym oraz pompą ciepła i umożliwiają połączenie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w jeden system. Urządzenie ANF jest zaprojektowane w taki sposób, aby wszystkie jego podzespoły mogły podlegać całkowitemu recyklingowi.

Założeniem jest, aby nawiewnik był niewidoczny i niesłyszalny dla użytkowników, ale by zapewniał im poczucie świeżości i komfortu.

Technologia AS

Aktywna Synergia

Technologia AS to inteligentny system, który łączy w sobie trzy najważniejsze systemy w budownictwie: wentylację, ogrzewanie i chłodzenie. Główne urządzenia wchodzące w skład technologii AS to:
  • niskotemperaturowe wodne ogrzewanie podłogowe WOP
  • pompa ciepła PC
  • rozproszona wentylacja nawiewna oparta o nawiewnik ANF

Zalety technologii AS

  • Łączy ze sobą trzy systemy w jednym, co pozwala na zwiększenie przestrzeni użytkowej w budynku: przykładowo w budynku z tradycyjną technologią, dla którego dopuszczona jest zabudowa na wysokość 156 m mamy 43 piętra. Stosując technologię AS, przy zachowaniu tej samej wysokości przestrzeni użytkowej, otrzymamy 4 dodatkowe piętra. Co daje 9,3 % więcej powierzchni do skomercjalizowania.
  • Dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu zakupionej energii dostarczonej do budynku oraz wykorzystaniu energii wtórnej produkowanej w obiekcie przez maszyny, urządzenia i osoby, obniżamy koszty eksploatacji. Dla budynku o pow. 25 tys. m2 jest to oszczędność około 2 milionów PLN rocznie.
  • Technologia AS umożliwia znaczne - o ok. 85% zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez przemienne wykorzystywanie pozyskiwanej energii.
U podstaw technologii AS leży budowanie systemu nawiązującego do działania organizmu ludzkiego. Myślą przewodnią jest to, aby budynki funkcjonowały w taki sam sposób jak funkcjonuje zdrowy organizm ludzki, który nie produkuje więcej energii niż potrzebuje zużyć. Dlatego tak ważne jest, aby system był jednolity i elastyczny co pozwala na wykorzystywanie energii wtórnej i dostarczanie jej do odbiorników lub magazynowanie dla zapewnienia stabilności temperatury w budynku bez względu na panujące warunki zewnętrzne.

Oparliśmy naszą technologię na wodzie, jako czynniku grzewczo - chłodzącym, dla najbardziej efektywnego przekazania energii. Woda ma objętościowo około 3500 razy większą pojemność cieplną niż powietrze. Wszystkie urządzenia mają możliwość działania w zakresie chłodzenia i grzania co sprawia, że utrzymujemy bardzo stabilną temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami naszego ciała. Organizm ludzki jest bowiem stałotemperaturowy i każda zmiana temperatury w pomieszczeniu jest przez nas odczuwalna i wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie.
Technologia AS zapewnia też napływ świeżego powietrza, niezbędnego do efektywnego wypoczynku i owocnej pracy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztu eksploatacji.

Zastosowanie nawiewnika ANF oraz wodnego ogrzewania podłogowego i pomy ciepła pozwala na skuteczne i oszczędne utrzymanie zgodnego z fizjologią człowieka komfortu cieplnego: wyższej temperatury przy podłodze, a niższej na wysokości głowy. ANF wprowadza do pomieszczenia temperaturowe powietrze poprzez zainstalowane przy suficie ekrany tekstylne. Zużyte powietrze ewakuowane jest znad podłogi do kanałów wywiewnych usytuowanych na wysokości maksymalnie 1,4m. Dzięki powolnemu nawiewowi dużą powierzchnią system doprowadza do laminarnego rozkładu temperatury powierza w pomieszczaniu.

W każdym pomieszczeniu w którym przebywają ludzie, mierzone jest stężenie CO2 i regulowana jest ilość napływającego świeżego powietrza tak, aby zapewnić właściwą zawartość tlenu i komfortowe warunki.

Technologia AS powstała z myślą o poprawie zdrowia i komfortu życia ludzi, przy wykorzystaniu podstawowych praw fizyki i oraz energii wtórnej produkowanej w obiekcie przez maszyny, urządzenia i osoby.